Logoweb

Privacy policy 2022

Versie 2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-01-2021.

Zwemschool Atlantic respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website (verder genoemd 'de website'). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. Zwemschool Atlantic houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Zwemschool Atlantic gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

Zwemschool Atlantic gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor het leerlingvolgsysteem en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich, of uw kind, aanmeldt voor een van de activiteiten van Zwemschool Atlantic, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Om uw kind een gedegen zwemopleiding te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u ingevuld in het aanmeldingsformulier.

Tijdens activiteiten of evenementen georganiseerd door Zwemschool Atlantic kunnen foto's worden gemaakt van deelnemers of activiteiten. Zwemschool Atlantic behoudt zich het recht deze foto's te plaatsen op de website of een van de social media kanalen. Als u bezwaar heeft kunt u dit aangeven ter plaatse of kenbaar maken via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarna de foto's zonder opgave van redenen direct verwijderd zullen worden.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden. De website maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies voor Google Analytics: deze cookies worden door Google geplaatst en door Zwemschool Atlantic gebruikt om te zien wat bezoekers op de website bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies leggen onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina's bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken.

Verantwoordelijkheid links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. Zwemschool Atlantic is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Zwemschool Atlantic passende beveiligingsprocedures.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het zwembadpersoneel die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.

Zwemschool Atlantic bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Na beëindiging van de overeenkomst bewaart Zwemschool Atlantic uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar.

De gegevens blijven uiterlijk 1 jaar bewaard voor het geval een leerling zwemlessen wil hervatten en daarnaast worden de gegevens voor statistische doeleinden gebruikt, zoals het bepalen van de gemiddelde presentie, of de doorlooptijd van een individuele leerling of groep. Voor de statistieken wordt alleen gerekend met getallen. Gegevens zoals namen, adressen, geboortedatum, etc. worden hier niet voor gebruikt.

Gegevens verstrekken aan derden

Zwemschool Atlantic heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met We-score voor het beheren en verwerken van de persoonsgegevens in het digitaal leerlingvolgsysteem.

Zwemschool Atlantic zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Uw rechten

U hebt het recht Zwemschool Atlantic te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zwemschool Atlantic zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Zwemschool Atlantic verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Zwemschool Atlantic in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Zwemschool Atlantic te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Zwemschool Atlantic ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Postadres:
info@zwemschoolatlantic.nl

Mobiel: 06- 83 6 77 23 8

kvk: 62944673
BTW nr: NL001954973B49
IBAN: NL26INGB0006803617

Locaties:

Wij geven les bij Middin in Kijkduin.
Op onze locatie Middin is het zwembadwater heerlijk verwarmd naar 32 graden. 

De lessen worden gegeven op de:
maandag (18:00-20:00),
vrijdag (15:30-20:00)
zaterdag (7:00-11:00).

Adres gegevens:

Middin

Binnenklingen 39
2554 BV Den Haag

Afzwemlocatie:
Zwembad De Boetzelaer
Madeweg 36
2681 PM Monster

Erkendleerbedrijf SBB

sbb beeldmerk fc